Historie

Trhová Kamenice

Historie lyžování v Trhové Kamenici:

     

 V srpnu 1978 byl zakoupen lyžařský vlek od Transporty Chrudim. V říjnu 1978 již nalno probíhala stavba lyžařského vleku. Byly zabetonované a začepované podpěry a připraveny elektrorozvody pro zapojení. Vzhledem k momentální finanční situaci byla sjednána dohoda mezi našimi organizacemi TJ Sokol a ČSPO o zapůjčení částky 3610,- Kč potřebné k zakoupení mezipodpěry k lyžařskému vleku. ČSPO vyšel naší TJ vstříc, a tak částka byla zapůjčena bezúročně s návratností na tři roky. Díky příznivému počasí se na vleku pracovalo i v listopadu. Za pomoci brigádníků bylo nataženo vlečné lano. A 27. prosince 1978 byl na výborové schůzi TJ Sokol založen Lyžařský oddíl, do jehož výboru byli zvoleni: předseda Kučera Milan a členové Vodrážka František, Langer Jiří, Němec Ivan, Rezler Slávek ml., Kučera Milan ml., Šibal Jaroslav a Ondrák František. Od Státního statku byl zapůjčen autovlek, který zatím provizorně zajišťoval pohon vlečného lana. Cena za jednu jízdu byla stanovena na 0,50 Kčs. V květnu 1979 byla také započata stavba provozní budovy u lyžařského vleku. Stavba byla provedena z větší části brigádnicky. Počátky sportovního lyžování žáků a dorostenců v Trhové Kamenici jsou datovány od roku 1978. Na první závody pořádané chrudimským oddílem lyžování O štít města Chrudimě odjeli tehdejší dorostenec Milan Kučera (mladší) a žák Pavel Ondrák (starší). Jejich umístění na čelních místech v celkové klasifikaci bylo pro další zájemce o sportovní lyžování velkou motivací, a tak zanedlouho odjížděly na závody takzvané Ligy Vysočiny početnější skupiny dětí. Jejich nadšení pro věc bylo opravdu velké, neboť cesta do hor začínala v sobotu o páté hodině jízdou autobusem do Chrudimě. Tam se čekalo více než půl hodiny na autobus, který vypravoval chrudimský lyžařský oddíl. Domů se závodníci vraceli kolem 19. hodiny linkovým autobusem. Skupiny žáků na lyžařské závody v 80. letech provázeli dospělí z řad rodičů dětí, které závodily. Jim patří v historii trhovokamenického závodního lyžování zvláštní poděkování. Díky jejich obětavosti mohly naše děti poznávat lyžařská střediska Krkonoš a Orlických hor a také menší lyžařská centra Českomoravské vrchoviny. Ve druhé polovině let 80. se ti nejlepší začali účastnit krajských klasifikačních závodů, které pořádal tehdejší Krajský svaz lyžování. V těžké konkurenci silných lyžařských klubů (Špindlerův Mlýn, Vrchlabí) se naši závodníci dokázali umístit v druhé a třetí desítce. Během podzimu 2005 jste měli možnost zaregistrovat rozsáhle změny v areálu Lyžařského klubu. Jelikož byl už kotvičkový vlek zastaralý a pro lyžaře čím dál tím méně pohodlný, rozhodli jsme se do nové zimní sezóny provést radikální modernizaci areálu. Cílem byla výstavba nového vleku, provedení terénních úprav a potřebné zkvalitnění služeb. Zakoupili jsme nový, 300m dlouhý, vlek LV 315 s talířovými unášeči. Dále se v roce 2006 zakoupila sněžná rolba, pro kterou členové klubu začali stavět garáž. A pořídilo se osvětlení celého svahu. Další velká rekonstrukce proběhla v roce 2017. Kdy jsme obdrželi dotaci od Pardubického kraje ve výši 100.000 Kč na rekonstrukci střechy lyžařské chaty a dále byla schválena finanční částka 250.000 Kč z rozpočtu městyse Trhová Kamenice, která byla použita na výměnu oken, topení, podlahy a částečně i elektroinstalace. Chtěli bychom tímto poděkovat Pardubickému kraji za dotaci a městysi Trhová Kamenice za finanční prostředky. Další poděkování patří všem aktivním členům za práci a čas, který věnují činnosti klubu. Do budoucna uvažujeme o umělém zasněžování svahu, protože přírodní sněhové podmínky jsou již nedostačující. Jelikož taková investice je velice nákladná. Nedokážeme to uhradit z vlastních zdrojů, proto hledáme další varianty, jak tuto akci zrealizovat. 


Vytvořte si webové stránky zdarma!